461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

Aktuality

V obecní knihovně

Druháčci navštívili obecní knihovnu v Oldřiši. Přivítala je paní Koutná s kočičkou. Děti se dozvěděly, jak to v knihovně chodí, jaké knihy si mohou půjčit dětští čtenáři i dospěláci, vyzkoušely si, jak se zapisuje výpůjčka, prohlédly si dětské knihy a některé děti  si i knihu půjčily. Děkujeme paní Koutné za milé přivítání. Určitě jsme v knihovně nebyli naposledy.  

Více

Život dětem - charitativní aktivita

Vážení rodiče,

 i v tomto školním roce spolupracujeme s organizací „Život dětem“. Tím, že si u nás ve škole zakoupíte níže uvedené předměty, pomůžete rodinám s vážně nemocnými dětmi. Pokud by Vás zajímaly podrobnější informace, tak můžete navštívit internetové stránky www.zivotdetem.cz – rubriku „Příběhy dětí“

Předměty k prodeji:

  • barevné maxi kolíčky dřevěné..............30 Kč  za kus
  • plastové náramky různých barev..........30 Kč
  • pravítka.................................................25 Kč
  • magnety zvířátek...................................30 Kč
  • CD vánočních koled..............................40 Kč

 

Více

Nebezpečí na síti

beseda s RNDr. Ludvíkem Hanákem na téma - rizika pro děti a mládež při práci s moderními technologiemi

 

Více

Velikonoční dílna ve ŠD

11. dubna 2019 od 15 -16:30

Více

Sběr starého papíru

Kolik dokážeš zachránit stromů před pokácením?

Přineste  co nejvíce starého papíru. Čím více jej  nastřádáte, tím méně stromů se bude muset porazit na výrobu papíru.

Vyhlašujeme soutěž ve sběru starého papíru

Sbírat můžeš papír všech druhů: 1) KARTON 2) NOVINY, LETÁKY, ČASOPISY, KANCELÁŘSKÝ PAPÍR 3)  STARÉ KNIHY 4) SMĚSNÝ PAPÍR.

Papír budeme vybírat v  kůlně na školní  zahradě  ve dnech 6. a 7. května, a to ráno od 7:00  do 7:30 a odpoledne od  15:00 do 16:00 hodin. Po předchozí domluvě (tel.739 593 139)  je možný i jiný termín a čas. 

Budeme hodnotit jednotlivce  i celé třídy. Vítězové získají odměnu a výtěžek bude  použit jako příspěvek  na školní výlet či jinou akci školy.

Více

Jeden den ve středověku

Žáci 4. a 5.ročníku se zúčastnili interaktivní výstavy Jeden den ve středověku. Protože jsme toto historické období probírali ve vlastivědě, byla výstava vhodným doplněním a shrnutím učiva. Děti ji hodnotily následujícími přídavnými jmény - zajímavá, pěkná, hezká, zábavná, poučná, vlastivědná. Nebyl nikdo, komu by se nelíbila a kdo by se nedozvěděl něco nového. Zároveň si mohli vyzkoušet středověký oděv, brnění, psaní brkem, zapečetění listiny pečetním voskem, návrh mozaikového okna, mletí mouky na mlýnském kameni. Děti se zábavnou formou dozvěděly spoustu informací z každodenního života lidí ve středověku. Některé nás překvapily a shodli jsme se na tom, že bychom v této náročné době žít nechtěli, i když se tehdy do školy chodit nemuselo!

Tady jsou nejzajímavější postřehy dětí:
Úlohu policie plnil ve středověku kat. Za svou práci obdržel vysoký plat, ale neměl žádné kamarády, bydlel mimo město, v kostele i hospodě měl určené místo! Jeho děti si mohly brát zase jen děti katů. Když chtěl s prací kata skončit, musel se odstěhovat do jiného města. Musel chodit oblékán jen v černém a přes hlavu měl červenou kápi. Vykonával tresty: za menší  přestupky pranýřování - vystavení v kleci na náměstí, za krádež useknutí prstu nebo ruky, za pomluvy useknutí jazyka, za šíření pomluv useknutí ucha, urození provinilci byli sťati sekerou, obyčejní lidé oběšeni.                                                                            (Arthur).
S hygienou si ve středověku nedělali starosti. Koupali se 2x až 3x do roka. Nejvíc "smrděl" král, protože pořád jezdil na koni v brnění a pak mniši - ti proto, že jim víra zakazovala sahat si na tělo. Neměli záchody, používali nočníky a mísy a všechno z nich házeli z oken na ulice, stejně jako shnilé ovoce a zbytky jídel. To musel být teda puch! Navíc,  aby se v tom humusu neutopili, používali dřeváky často s vysokými podpatky. Zápach zaháněli vonnými pytlíky naplněnými bylinkami.                                                                                       (Mája a Tereza)
Vyzkoušeli jsme si rytířské brnění kroužkové - drátěná košile, i plátové, přílby, rukavice. Zaujaly nás rytířské zbraně - meče, cepy, kuše, palcáty, píšťaly, šídla. Překvapilo nás, že rytíři museli umět hrát šachy, dámu, vrchcáby a karty. Když se chlapec chtěl stát rytířem, v sedmi  letech se stal pážetem - sluhou u šlechticů, ve 14 pak šel na hrad k rytířům a učil se zacházet s mečem a když pak vykonal něco statečného, byl pasován na rytíře. Odvážlivci dokonce nasedli na koně, tedy pomoci žebříku!                                                  (Vojta, David)
Dozvěděli jsme se taky, co jedli. Nejčastěji placky a chleba. Žádné pomeranče a jiné cizokrajné ovoce. A víte proč? Než by je dovezli koňskými povozy, zkazilo by se. Ani brambory neznali! Maso jedli jen ti bohatší, a to kozí, jehněčí a rybí. A nápoje? Hlavně vodu a pivo - to prý vypadalo jako kaše, a tak jej pili z misek. Odtud pojmenování "ožral se" podle toho, že se spíš "přežral" než přepil!                                                                                 (Berenika, Ondra)
A jak probíhal den ve středověku? Ráno se oblekli do plátěné košile, obuli dřeváky a vyrazili na trh nebo dřít na pole. Nezastavili se až večer. Ti bohatší měli samo sebou šaty, různé čepice, závoje, boty s dlouhými  špicemi a mohli se věnovat i zábavě. Do školy se nechodilo, číst a psát uměli jen mniši v klášterech a vysoká šlechta. Psali husím brkem, listiny zapečeťovali voskem.                                                                                (Lukáš, Danda)

 

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY DĚTI I JEJICH DOPROVOD  4. DUBNA OD 14 HODIN V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY .smiley

Více

Turistický kroužek - Vrch Skalka

Pozvání na výlet s turistikou

KDY: v sobotu 23. března

KAM: vlakem do Borové, pak po svých na Hatě – Sv. Kateřinu – Skalku – Borovou a do Oldřiše (12 km) nebo pěšky až do Oldřiše

SRAZ: v 8:25 na vlakové zastávce Oldřiš

CO S SEBOU: svačinu podle vlastní spotřeby, teplé pití do termosky, teplé oblečení včetně čepice a rukavic, peníze na vlak do Borové, na útratu v případě, že by bylo někde otevřeno.

Návrat: kolem 14. hodiny

 

Více

Turistický kroužek - vrch Skalka

Na březnovou vycházku turistického kroužku jsme se vypravili do Borové. Průvodcem nám byl znalec jejího okolí pan ředitel. Přes Hatě a Svatou Kateřinu nás vedl na vrch Skalka.

Cestu ze Svaté Kateřiny nám zpestřila paní asistentka Šárka hrou šipkovaná. Děti nadšeně plnily úkoly a v cíli je čekalo překvapení - v puklině skály byl ukryt sladký poklad. Hrad, který tu podle pověsti kdysi stával a který patřil ukrutnému rytíři, už tu sice nestojí, ale místo se skalkami i bez něj má své kouzlo. Posilněni svačinou jsme pokračovali kolem roubených stavení k Černému potoku, zasportovali si na překážkách lanového centra a využili posezení u Švandovy roubenky k příjemnému občerstvení. Svou dvanáctikilometrovou pouť jsme zakončili u školy. Cestou nás provázelo sluníčko, a strávili jsme tak společně příjemný jarní den v krásné přírodě. Na příští výlet se vydáme 27. dubna. Můžete se k nám přidat.             JK

Více